Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020

Αγώνας για ζωή και δικαιώματα κόντρα στο άρρωστο σύστημα και στους νόμους της αγοράς